Valet 2011 Archive

 • Valkampen er snart over, og valdagen er her. Sjølv om vi i tida 2007-2011 har hatt god utteljing med nestleiarverv i utval for drift, utvikling og kultur, plass i formannskapet […]

  Bygdelista – for heile kommunen

  Valkampen er snart over, og valdagen er her. Sjølv om vi i tida 2007-2011 har hatt god utteljing med nestleiarverv i utval for drift, utvikling og kultur, plass i formannskapet […]

  Les mer...

 • Bjoa bygdeliste sitt forslag om at fylkesveg 734 bør utgreiast som veg med regional funksjon vart vedteke i kommunestyremøte 6. september. Voneleg kan dette føre til ei funksjonsvurdering av vegstrekninga […]

  Vil ha utgreiing av fylkesvegen gjennom Vikebygd

  Bjoa bygdeliste sitt forslag om at fylkesveg 734 bør utgreiast som veg med regional funksjon vart vedteke i kommunestyremøte 6. september. Voneleg kan dette føre til ei funksjonsvurdering av vegstrekninga […]

  Les mer...

 • Det er på høg tid at Vindafjord kommune får eit betre kollektivtilbod. Bjoa bygdeliste vil ta initiativ til at ein i løpet av 2012 får på plass forsøk med betring […]

  Kollektivtrafikken i Vindafjord

  Det er på høg tid at Vindafjord kommune får eit betre kollektivtilbod. Bjoa bygdeliste vil ta initiativ til at ein i løpet av 2012 får på plass forsøk med betring […]

  Les mer...

 • Etter debatten mellom listetoppane i Skjold Arena onsdag 31. august, er det von om at ein kan få ro omkring skulane i Vindafjord også i komande periode. Skuledødaren Vindafjord Høgre […]

  Skulepolitikken i Vindafjord

  Etter debatten mellom listetoppane i Skjold Arena onsdag 31. august, er det von om at ein kan få ro omkring skulane i Vindafjord også i komande periode. Skuledødaren Vindafjord Høgre […]

  Les mer...

 • Bjoa bygdeliste går til val på å halde på eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader neste fireårsperiode. Dette vil gi betre vinst i høve til kostnadane med å innføre skatten i […]

  Heller eigedomsskatt enn auka gjeldsvekst

  Bjoa bygdeliste går til val på å halde på eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader neste fireårsperiode. Dette vil gi betre vinst i høve til kostnadane med å innføre skatten i […]

  Les mer...

 • Laurdag 27. august starta bygdelista valkampen 2011. Saman med dei andre listene i Vindafjord hadde vi stand ved den nye idrettshallen i Vikedal. At vi var til stades i Vikedal […]

  SFO engasjerer i Vikedal

  Laurdag 27. august starta bygdelista valkampen 2011. Saman med dei andre listene i Vindafjord hadde vi stand ved den nye idrettshallen i Vikedal. At vi var til stades i Vikedal […]

  Les mer...

 • I innspurten med å lage til eit innbydande og informativt valprogram for bygdelista kom meldinga: «Programmet må vera klart til torsdag ettermiddag, for då skal vi ha pakkedugnad på kommunehuset. […]

  Valprogram for bygdelista

  I innspurten med å lage til eit innbydande og informativt valprogram for bygdelista kom meldinga: «Programmet må vera klart til torsdag ettermiddag, for då skal vi ha pakkedugnad på kommunehuset. […]

  Les mer...