Valet 2015 Archive

 • I dag signerte Bjoa bygdeliste avtale om å vera del av styrande koalisjon i fire nye år. Dei andre partane i avtala er Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. […]

  Posisjonane er fordelte i Vindafjord

  I dag signerte Bjoa bygdeliste avtale om å vera del av styrande koalisjon i fire nye år. Dei andre partane i avtala er Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. […]

  Les mer...

 • Her kjem den endelege rekkefølgja på listene etter valet 2015. Med personrøyster og slengjarar er rangeringa på enkelte lister endra til dels mykje av veljarane. Slengjarar er røyster som kandidatar […]

  Tala bakom tala i Vindafjord

  Her kjem den endelege rekkefølgja på listene etter valet 2015. Med personrøyster og slengjarar er rangeringa på enkelte lister endra til dels mykje av veljarane. Slengjarar er røyster som kandidatar […]

  Les mer...

 • Valoppgjeret er no endeleg. Kjartan Innbjo (BBL) held fram i fire nye år, saman med ei god blanding av veteranar og nykommarar i Vindafjordpolitikken. Det nye kommunestyret konstituerar seg i […]

  Dette er det nye kommunestyret i Vindafjord

  Valoppgjeret er no endeleg. Kjartan Innbjo (BBL) held fram i fire nye år, saman med ei god blanding av veteranar og nykommarar i Vindafjordpolitikken. Det nye kommunestyret konstituerar seg i […]

  Les mer...

 • Når 99,2% av listerøystene i Vindafjord er telte opp, er Bjoa bygdeliste framleis inne med ein representant i kommunestyret. Utover natta vil personstemmer og slengjarar blir fordelte og endeleg mandatfordeling […]

  Bygdelista har førebels plass i neste kommunestyre

  Når 99,2% av listerøystene i Vindafjord er telte opp, er Bjoa bygdeliste framleis inne med ein representant i kommunestyret. Utover natta vil personstemmer og slengjarar blir fordelte og endeleg mandatfordeling […]

  Les mer...

 • Måndag 14. september er det val i Vindafjord. I løpet av ein enkelt dag med røysting formast dagleglivet til folk i heile kommunen for framtida. Bygdelista stiller seg til rådvelde […]

  Bygdelista står på vidare – om du vil

  Måndag 14. september er det val i Vindafjord. I løpet av ein enkelt dag med røysting formast dagleglivet til folk i heile kommunen for framtida. Bygdelista stiller seg til rådvelde […]

  Les mer...

 • I fjor gjekk alle partia i formannskapet inn for å flytte ansvaret for IKT-drifta i Vindafjord til Etne. Bjoa bygdeliste var dei einaste som var mot dette frå starten av. […]

  Bygdelista: IKT-drifta skal attende til Ølen

  I fjor gjekk alle partia i formannskapet inn for å flytte ansvaret for IKT-drifta i Vindafjord til Etne. Bjoa bygdeliste var dei einaste som var mot dette frå starten av. […]

  Les mer...

 • Skal vi vera nøgde med at vegvesenet bruker vinter og vår – og år – på å sikre farlige punkt på fylkesvegane i Vindafjord, eller kan kommunen bli meir aktiv? […]

  Kan ikkje berre sitje og sjå på slikt

  Skal vi vera nøgde med at vegvesenet bruker vinter og vår – og år – på å sikre farlige punkt på fylkesvegane i Vindafjord, eller kan kommunen bli meir aktiv? […]

  Les mer...

 • Vindafjord kommune har ansvaret for helsetenesta i Sandeid fengsel og dermed også arbeidsmiljøet for dei som arbeider der. Helsedirektoratet har underfinansiert tenesta i årevis. Bjoa bygdeliste har i fleire år […]

  No må me ta i eit tak for fengselshelsetenesta

  Vindafjord kommune har ansvaret for helsetenesta i Sandeid fengsel og dermed også arbeidsmiljøet for dei som arbeider der. Helsedirektoratet har underfinansiert tenesta i årevis. Bjoa bygdeliste har i fleire år […]

  Les mer...

 • Rådmannen i Vindafjord ønsker å redusera frå to til eitt barnehageopptak pr. år i dei kommunale barnehagene. Høyringsfrist er 15. september. Det er viktig at eventuelle negative konsekvensar kjem fram […]

  Barnehageforeldre – pass på!

  Rådmannen i Vindafjord ønsker å redusera frå to til eitt barnehageopptak pr. år i dei kommunale barnehagene. Høyringsfrist er 15. september. Det er viktig at eventuelle negative konsekvensar kjem fram […]

  Les mer...

 • I kommunestyremøte 8. september fann ikkje fleirtalet i Vindafjord det verd å vente med å kutte skulefruktordninga til neste års budsjett skal handsamast. Innsparinga for resten av 2015 er på […]

  Politikarane i Vindafjord kuttar skulefrukt

  I kommunestyremøte 8. september fann ikkje fleirtalet i Vindafjord det verd å vente med å kutte skulefruktordninga til neste års budsjett skal handsamast. Innsparinga for resten av 2015 er på […]

  Les mer...