Valet 2019 Archive

 • Lesarinnlegg i Grannar, torsdag 31.10.2019: I Grannar torsdag 24.10.19 omtalast konstitueringa av det nye kommunestyret i Vindafjord. I artikkelen er det eit par faktafeil og sitat som er litt upresise. […]

  Bjoa bygdeliste har ikkje skifta side

  Lesarinnlegg i Grannar, torsdag 31.10.2019: I Grannar torsdag 24.10.19 omtalast konstitueringa av det nye kommunestyret i Vindafjord. I artikkelen er det eit par faktafeil og sitat som er litt upresise. […]

  Les mer...

 • I dag hadde kommunestyret 2015-2019 sitt siste ordinære møte. Etter at møtet var heva samla alle dei nye listetoppane seg for å signere fordeling av posisjonar i avtaleval. Bygdelista får […]

  Bygdelista i kontrollutvalet og OPOM

  I dag hadde kommunestyret 2015-2019 sitt siste ordinære møte. Etter at møtet var heva samla alle dei nye listetoppane seg for å signere fordeling av posisjonar i avtaleval. Bygdelista får […]

  Les mer...

 • Det endelege valresultatet er her. Bjoa bygdeliste har gjort tidenes beste val, men om det blir posisjon eller opposisjon er uavklart. Sp, Ap og KrF har allereie delt indrefileten mellom […]

  Supert valresultat – usikker uttelling

  Det endelege valresultatet er her. Bjoa bygdeliste har gjort tidenes beste val, men om det blir posisjon eller opposisjon er uavklart. Sp, Ap og KrF har allereie delt indrefileten mellom […]

  Les mer...

 • Bjoa bygdeliste blir representert i neste kommunestyre i Vindafjord. Etter førebels opptelling får bygdelista 5,3% – ein framgang på 1,8% frå 2015. Framgangen i Bjoa valkrins var nesten 20% i […]

  Ny rekord for Bjoa bygdeliste

  Bjoa bygdeliste blir representert i neste kommunestyre i Vindafjord. Etter førebels opptelling får bygdelista 5,3% – ein framgang på 1,8% frå 2015. Framgangen i Bjoa valkrins var nesten 20% i […]

  Les mer...

 • Panikkarta kutt i viktige tenester gir ikkje ein bærekraftig økonomi i Vindafjord. Veljarane sit med nøkkelen, og må no ta ansvar for kva politikarar som skal ta jobben med å […]

  Slik skal vi få Vindafjord ut av det økonomiske uføret

  Panikkarta kutt i viktige tenester gir ikkje ein bærekraftig økonomi i Vindafjord. Veljarane sit med nøkkelen, og må no ta ansvar for kva politikarar som skal ta jobben med å […]

  Les mer...

 • Bjoa bygdeliste går til val på å sikre barneskule i alle dei ni bygdene i Vindafjord. Det inneber at dersom foreldra vil ha skule, så skal det vera skule. Dette […]

  Kvifor skal kvar bygd ha sin eigen skule?

  Bjoa bygdeliste går til val på å sikre barneskule i alle dei ni bygdene i Vindafjord. Det inneber at dersom foreldra vil ha skule, så skal det vera skule. Dette […]

  Les mer...

 • Alle snakkar om veret, ingen gjer noko med det. Slik er det diverre langt på veg med klimaet vårt òg – i alle fall når det gjeld lokale tiltak. Bjoa […]

  Konkrete klimatiltak i Vindafjord

  Alle snakkar om veret, ingen gjer noko med det. Slik er det diverre langt på veg med klimaet vårt òg – i alle fall når det gjeld lokale tiltak. Bjoa […]

  Les mer...

 • I formannskapet 04.09.19 stemte fleirtalet for å halde døra open for vindkraft på land i Vindafjord. Med Senterpartiet og avtroppande Venstre i spissen ønsker ein å skape eit inntrykk av […]

  Vindkraft på land og alternativa

  I formannskapet 04.09.19 stemte fleirtalet for å halde døra open for vindkraft på land i Vindafjord. Med Senterpartiet og avtroppande Venstre i spissen ønsker ein å skape eit inntrykk av […]

  Les mer...

 • Handteringa av Vindafjord kommune sin økonomi er i krise. No er det viktigare enn nokon gong at ein ikkje får panikk og bygger ned tilbod og tenester som fører oss […]

  Politisk bygdamøte 05.09.19 kl 19:00 – Helsehuset

  Handteringa av Vindafjord kommune sin økonomi er i krise. No er det viktigare enn nokon gong at ein ikkje får panikk og bygger ned tilbod og tenester som fører oss […]

  Les mer...

 • Sidan 2015 har ansvaret for IKT i Vindafjord vore underlagt det interkommunale samarbeidet Etne og Vindafjord IKT (EVIKT). Det er Etne som er vertskommune for EVIKT, med andre ord er […]

  Difor må IKT-ansvaret attende til Vindafjord

  Sidan 2015 har ansvaret for IKT i Vindafjord vore underlagt det interkommunale samarbeidet Etne og Vindafjord IKT (EVIKT). Det er Etne som er vertskommune for EVIKT, med andre ord er […]

  Les mer...