Nyeste overskrifter
 • Handteringa av Vindafjord kommune sin økonomi er i krise. No er det viktigare enn nokon gong at ein ikkje får panikk og bygger ned tilbod og tenester som fører oss […]

  Politisk bygdamøte 05.09.19 kl 19:00 – Helsehuset

  Handteringa av Vindafjord kommune sin økonomi er i krise. No er det viktigare enn nokon gong at ein ikkje får panikk og bygger ned tilbod og tenester som fører oss […]

  Les mer...

 • Sidan 2015 har ansvaret for IKT i Vindafjord vore underlagt det interkommunale samarbeidet Etne og Vindafjord IKT (EVIKT). Det er Etne som er vertskommune for EVIKT, med andre ord er […]

  Difor må IKT-ansvaret attende til Vindafjord

  Sidan 2015 har ansvaret for IKT i Vindafjord vore underlagt det interkommunale samarbeidet Etne og Vindafjord IKT (EVIKT). Det er Etne som er vertskommune for EVIKT, med andre ord er […]

  Les mer...

 • Eit fleksibelt SFO-tilbod for alle bygdene i kommunen har vore ein av Bjoa bygdeliste sine viktigaste kampsaker sidan 2012. I desember 2018 kom endeleg gjennombrotet etter seks års kamp, då […]

  Endeleg kjem nye SFO-vedtekter

  Eit fleksibelt SFO-tilbod for alle bygdene i kommunen har vore ein av Bjoa bygdeliste sine viktigaste kampsaker sidan 2012. I desember 2018 kom endeleg gjennombrotet etter seks års kamp, då […]

  Les mer...

 • Formannskapet i Vindafjord får rådmannen si sak om meirforbruk til handsaming i møte onsdag 4. september 2019. Blant forslaga har nedlegging av omsorgssenteret i Ølen skapt mykje merksemd og mange […]

  Økonomien: – Vanskeleg å sjå korleis rådmannen har tenkt

  Formannskapet i Vindafjord får rådmannen si sak om meirforbruk til handsaming i møte onsdag 4. september 2019. Blant forslaga har nedlegging av omsorgssenteret i Ølen skapt mykje merksemd og mange […]

  Les mer...

 • Spørsmålet om Vindafjordhallen skal ha basseng eller ikkje når han blir bygd opp, har blitt ei sak i valkampen. Forslaget frå FrP om å «flytte» symjehallen til Ølen er historielaust. […]

  Vindafjordhallen høyrer heime i Nedre Vats

  Spørsmålet om Vindafjordhallen skal ha basseng eller ikkje når han blir bygd opp, har blitt ei sak i valkampen. Forslaget frå FrP om å «flytte» symjehallen til Ølen er historielaust. […]

  Les mer...

 • Det danske folketinget vedtok nyleg å byggje verdas største vindpark til havs, samstundes som dei skal fjerne eit stort tal vindturbinar på land. Kva kan Noreg lære av naboane i […]

  Arendalsuka 2019: Følg debatt om vindkraft direkte på nett

  Det danske folketinget vedtok nyleg å byggje verdas største vindpark til havs, samstundes som dei skal fjerne eit stort tal vindturbinar på land. Kva kan Noreg lære av naboane i […]

  Les mer...

 • Norfakta utførte i august 2019 ei meiningsmåling for Grannar. Her fekk Bygdelista ein oppslutnad på 2,4%. Dette er ein liten framgang frå 2,2% i meiningsmålinga som vart gjort i august […]

  Bygdelista 2019 er i rute (oppdatert)

  Norfakta utførte i august 2019 ei meiningsmåling for Grannar. Her fekk Bygdelista ein oppslutnad på 2,4%. Dette er ein liten framgang frå 2,2% i meiningsmålinga som vart gjort i august […]

  Les mer...

 • I dag signerte Bjoa bygdeliste avtale om å vera del av styrande koalisjon i fire nye år. Dei andre partane i avtala er Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. […]

  Posisjonane er fordelte i Vindafjord

  I dag signerte Bjoa bygdeliste avtale om å vera del av styrande koalisjon i fire nye år. Dei andre partane i avtala er Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. […]

  Les mer...

 • Her kjem den endelege rekkefølgja på listene etter valet 2015. Med personrøyster og slengjarar er rangeringa på enkelte lister endra til dels mykje av veljarane. Slengjarar er røyster som kandidatar […]

  Tala bakom tala i Vindafjord

  Her kjem den endelege rekkefølgja på listene etter valet 2015. Med personrøyster og slengjarar er rangeringa på enkelte lister endra til dels mykje av veljarane. Slengjarar er røyster som kandidatar […]

  Les mer...

 • Valoppgjeret er no endeleg. Kjartan Innbjo (BBL) held fram i fire nye år, saman med ei god blanding av veteranar og nykommarar i Vindafjordpolitikken. Det nye kommunestyret konstituerar seg i […]

  Dette er det nye kommunestyret i Vindafjord

  Valoppgjeret er no endeleg. Kjartan Innbjo (BBL) held fram i fire nye år, saman med ei god blanding av veteranar og nykommarar i Vindafjordpolitikken. Det nye kommunestyret konstituerar seg i […]

  Les mer...