Norconsult for Dummies

Norconsult for Dummies

Norconsult avleverte i august 2020 ein rapport tinga av kommunedirektøren i Vindafjord. Rapporten konkluderar med at det beste alternativet for Vindafjord er 3 kombinerte skular (Ølen, Skjold, Vikedal), 3 offentlege barnehagar (Vågen, Sandeid, Skjold) og 3 private (Nausthaugen, Vikedal, Ølenssjøen).

Formannskapet i Vindafjord har lagt vekt på at innbyggjarane skal involverast. Prosessen har frå starten av vore styrt av kommunedirektøren, som har tinga ein rapport om skulenedlegging. Så langt er det difor ikkje anna å halda seg til enn rapporten frå Norconsult. Rapporten er stor i omfang men tynn på innhald.

Bygdelista vil difor her på nettsidene våre ta for oss dei ulike delane i rapporten i tida framover. Det er mykje arbeid, så vi tar tema for tema etterkvart. Det er trist at ein må gjera dette på dugnad på fritida, men vi ser det som viktig informasjonsarbeide slik at det blir enklare for folk flest å gjera seg opp ei meining om denne saka.

Aktuelle tema

Norconsult: Skuleskyss

Norconsult: Skuleskyss
Over ei faksimile frå grannar.no 6. oktober 2020. Sjølv røynde yrkessjåførar kan få utfordringar på Vikevegen. Vi får tru at vi kan sleppe å få sjå ein full skulebuss i same situasjon. Kanskje som eit resultat av at sjåføren prøver å gjere unna strekninga Vik skule - Skjold skule på Norconsulttid (15 minutt). Barnehage- og...

Les artikkelen

Bakgrunnsinfo

Dokument og presentasjonar


Løypemelding frå Norconsult 22.06.2020


Presentasjon av rapporten 31.08.2020

Thank you for your upload